Prestatieladder en SKAO

Terug

Wat is de CO₂-prestatieladder?

De CO₂-prestatieladder is een instrument waarmee klanten en stakeholders goed kunnen zien wat een bedrijf allemaal doet om CO₂-uitstoot te voorkomen. Bij de CO₂-prestatieladder gaat het om energiebesparing, CO₂-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie.

Hoe hoger je op de ladder staat, hoe meer je als bedrijf bereikt. Én hoe groter je impact in de samenleving is. Er zijn vijf niveaus. Tot en met niveau drie maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau vier en vijf wordt er ook werk gemaakt van de CO₂-uitstoot van de keten en sector.AVR is ambitieus en heeft niveau vier bereikt in 2016. In de komende jaren gaan we dit niveau vasthouden en ook dat is een uitdaging. Voor onze klanten en stakeholders is de CO₂-prestatieladder een bekend meetinstrument. Daarom gebruiken we bij AVR de CO₂-prestatieladder om zichtbaar te maken hoe duurzaam we werken.

 

En SKAO?

SKAO, de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, is verantwoordelijk voor het beheren en verder ontwikkelen van de CO₂-prestatieladder. Meer informatie over de stichting en de (eisen en niveaus van de) ladder: www.skao.nl.