Onze missie en visie

Terug

Onze missie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft

Sinds jaar en dag draagt AVR bij aan het schoonhouden van straten en steden. Dat doen we door in ieders ogen waardeloze reststromen weer een nuttige bestemming te geven in de vorm van grondstoffen en energie. Het uitgangspunt is altijd 100%: volledig waardevol maken van de rest van de rest waar anderen echt niks meer mee kunnen, en met een minimale milieu-impact. We geloven dat we daarvoor vandaag de dag de beste oplossing hebben. Dat is de reden van ons bestaan en dat is ook wat ons motiveert: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft. Samen met onze trotse medewerkers werken we aan positieve verandering, iedere dag weer.

Onze visie: too good to waste

Belangrijke grondstoffen raken op en het klimaat verandert door de CO₂-uitstoot. Om onze wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zijn radicale veranderingen nodig, zoals een circulaire economie én een 100% duurzame energievoorziening. De manier waarop we omgaan met restafval is een belangrijke factor in het verduurzamen van onze aarde. De wereldbevolking blijft gestaag groeien, de afvalberg stijgt mondiaal nog steeds en restafval wordt in veel landen grotendeels gestort.

AVR draagt een belangrijke steen bij aan het verminderen van moeilijke reststromen: als experts in de rest van de rest zorgen wij weer voor een nieuw begin. In een wereld die onderhevig is aan veel veranderingen vraagt dat van AVR een flexibele houding. Met het vizier op de toekomst gericht bieden we vandaag de dag de beste oplossing voor de rest van de rest. Tegelijkertijd veranderen we mee. Want dat is waar we voor gaan: de beste oplossing bieden voor de dagelijkse uitdagingen die de samenleving biedt én bezig zijn met hoe het nog beter, schoner en efficiënter kan, zonder emissies. Het een kan niet zonder het ander: we zoeken naar een natuurlijke balans van economie en ecologie. Juist door dat te doen, hebben we – naast een maatschappelijke oplossing voor het schoonhouden van straten – ook slagkracht om grote en risicovolle innovaties te bewerkstelligen. Op naar een circulair en duurzaam 2050. AVR is erbij.