Projecten van AVR

Terug

Pilot: van CO₂ en vliegas naar een nieuwe grondstof

In samenwerking met het Britse bedrijf Carbon8 werkt AVR aan een pilot waarbij afgevangenCO₂ met vliegas wordt gecombineerd tot een nieuwe grondstof voor de bouw, een soort grind. Dit magische proces vindt plaats in de pilotinstallatie, de zogenaamde ‘CO2ntainer’, op onze locatie in Duiven. Na de testfase streven we naar het succesvol uitzetten op grotere schaal. Zo worden onze beide reststromen CO₂ én vliegas niet meer uitgestoten of gestort, maar waardevol benut.

Lees meer

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.


Stoomlevering aan buurtbedrijf 4Pet

Vanaf 2021 gaat AVR Duiven naast elektriciteit ook stoom leveren aan recyclingbedrijf 4PET. Hiervoor hebben we samen een contract afgesloten. In plaats van warmte te produceren met een propaangas gestookte installatie, biedt dit een duurzaam alternatief voor het productieproces van 4PET. Voor de directe aansluiting van stoom zijn diverse werkzaamheden verricht, zoals het plaatsen van de leidingbrug en de stoom- en condensaatleidingen. In de laatste fase vindt de aansluiting van de instrumentatie plaats en de isolatie van de leidingen.


CO₂ als brandstof in de glastuinbouw

Sinds augustus 2019 staat in Duiven één van de grootste CO₂-afvanginstallaties van de Europese afvalsector. De CO₂ die vrijkomt bij AVR na verbranding van restafval dient als belangrijke grondstof voor de groei van gewassen. Zo’n 60.000 ton afgevangen CO₂ kunnen we per jaar leveren aan tuinders, die daardoor afscheid kunnen nemen van hun gasgestookte installatie voor de productie van CO₂. Het staat hoog op onze agenda om ook in Rozenburg een CO₂-afvanginstallatie te bouwen.


Nieuwe stoomturbine voor meer energie

In 2020-2021 wordt een nieuwe turbineconfiguratie in de centrale van AVR Rozenburg gerealiseerd, de zogenaamde “turbine F”. De oude turbine is verouderd en wordt vervangen door een nieuwe tegendrukturbine van Siemens. Hiermee kunnen we aan de voorziene vraag van stadsverwarming en processtoom voldoen. Op maximaal vermogen kan deze turbine in het elektriciteitsjaarverbruik van 60.000 huishoudens voorzien en tegelijkertijd aan 100.000 huishoudens warmte leveren. AVR gaat met deze investering nog meer energie uit het restafval halen en verlaagt daarmee haar CO₂ voetprint.

Lees meer