Participatie

Terug

AVR werkt de komende jaren zelf aan een energievermindering en CO₂-reductie. Maar AVR kan ook een grote bijdrage leveren door deel te nemen aan diverse duurzame initiatieven en zelf nieuwe (keten)initiatieven ontplooien. Deze samenwerking met anderen is belangrijk: we realiseren veel verbeteringen door samen grondstoffen en duurzame energie terug te brengen in de samenleving.

Een nieuw ontwikkelingsproject op eigen initiatief: CO₂-afvang en -gebruik. 

AVR werkt sinds 2015 aan een nieuw eigen initiatief om CO₂ te besparen.

Door een intensieve samenwerking met TNO en partner CarbonOro ontwikkelt AVR in 2016 en 2017 een innovatieve techniek om CO₂ af te vangen uit de rookgassen van de installatie. We verwachten de eerste volledige emissiereductie van minimaal 50 kton in 2018. Lees meer in deze nieuwsbrief.

Warm op weg: provincie Zuid-Holland

AVR is een van de actieve partijen die met de provincie Zuid-Holland samenwerkt aan het verduurzamen van de warmte-infrastructuur. Het doel is om 14% van de verwarming van gebouwen, woningen en kassen in het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland in 2020 te verwarmen met duurzame warmte. Dit is warmte voor 350.000 woningen en 1000 hectare glastuinbouw (www.warmopweg.nl). Om zoveel warmte te kunnen leveren, wordt er gewerkt aan de WarmteRotonde.

In december 2015 is de eerste fase afgerond. Vanaf begin 2016 participeert AVR intensief in het projectonderdeel ‘Stuurgroep Leiding door het Midden’. Daarin werken we samen met Eneco en de gemeente Den Haag aan een haalbaarheidsonderzoek voor een warmteleiding tussen Rotterdam en Den Haag. We zoeken naar mogelijkheden om aangrenzende gemeenten en bedrijven te laten aansluiten.

De levering van warmte van AVR leidt tot een CO₂-besparing in de keten van duurzame energie van AVR en haar partners. Onze bijdrage levert naar schatting een CO₂-reductie op van 50 kton per jaar.