close video

“Hoe schoon is dat verbranden eigenlijk?”.

Het is een vraag die een eerlijk antwoord verdient. En wij geven dat graag. In de jaren 70 en 80 bleef het verwerken van afval niet altijd zonder gevolgen. Als branche en bedrijf zijn we intussen heel sterk geëvolueerd en voldoen we aan de hoogste emissie-eisen. Door onze grote investeringen worden rookgassen gezuiverd en schadelijke stoffen verwijderd zodat ze niet in het milieu terechtkomen.

Sterker nog: AVR weet juist goed raad met verontreinigde afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling of opslag. Dat staat in schril contrast met het storten van restafval, wat in grote delen van Europa nog een gangbare praktijk is. Zo laat verwerking in een hoogwaardige verbrandingsinstallatie in Nederland betere milieuresultaten zien dan lokaal storten. Onze lage emissies voldoen aan de strengste voorwaarden van Europa, waarbij Nederland vooroploopt.

Kom gerust zelf een kijkje nemen en ontdek hoe we bijdragen aan een schonere wereld waarin niets verloren gaat.

Verwerking in een hoogwaardige verbrandingsinstallatie laat betere milieuresultaten zien dan lokaal storten.