CO₂ neutraal is de toekomst

Ons doel is een neutrale CO₂-voetafdruk van al onze activiteiten.

Terug

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is een Klimaatakkoord gepresenteerd op de klimaattop in Parijs. In dit internationaal verdrag is afgesproken dat we in 2050 een CO₂ reductie van 80 – 95% realiseren ten opzichte van 1990, op mondiaal niveau. Om dat te kunnen bereiken moeten we de energie die we dagelijks gebruiken, schoon en duurzaam opwekken. Denk aan energie uit wind, zon, water, maar dus ook uit restafval. Energie uit restafval voorkomt de inzet van fossiele brandstoffen. Restafval is namelijk niet gewonnen, ontgonnen of opgegraven voor energie, maar een restproduct van onze samenleving. De energie die in het restafval zit, mogen we niet verspillen.

Wist je dat we nog steeds kansen zien om 20% extra energie uit restafval te halen? Het is onze ambitie om 100% van al het restafval te benutten en klimaatneutraal te verwerken. Daarvoor investeren we in concrete projecten, zoals het afvangen en gebruiken van CO₂.

CO₂- reductie

Restafval zetten wij om naar warmte en elektriciteit voor bedrijven en huishoudens. Deze energie vervangt de inzet van gas en kolen en voorkomt CO₂-uitstoot van deze fossiele brandstoffen. We vermijden ook CO₂-emissies door de terugwinning van grondstoffen: metalen en mineralen uit de bodemassen, TopCrete uit de papierslibverwerking, verpakkingsmateriaal uit de scheidingsinstallatie en CO₂ uit de rookgassen. AVR heeft in 2019 de uitstoot van circa 186.000 ton CO₂ voorkomen door het terugwinnen van grondstoffen.

CO₂-afvang

De CO₂ die wij produceren, vangen we ook af met onze CO₂-afvanginstallatie. Vervolgens leveren we de CO₂ aan de glastuinbouw. Glastuinbouw heeft namelijk CO₂ en warmte nodig om hun planten, groente en fruit te laten groeien. Daarmee is CO₂ een noodzakelijk product. Zo’n 60.000 ton afgevangen CO₂ gaat per jaar naar tuinders. Zij kunnen hierdoor afscheid nemen van hun gasgestookte installatie. De CO₂-afvang en levering is een belangrijke stap om klimaatneutraal te kunnen werken.