Het officiële einde van afval

TopCrete® krijgt End-of-Waste status

Topcrete®, een gepatenteerd kalkhoudend product van AVR dat vergelijkbaar is met cement, is officieel geen afval meer! Dit besloot de Directeur Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu onlangs met de toewijzing van de End-of-Waste status.

Terug

Na zeven à acht keer recyclen zijn papiervezels niet meer geschikt voor hergebruik. De thermische conversie-installatie (TCI) van AVR in Duiven verwerkt deze te korte papiervezels, waar jaarlijks 40.000 ton TopCrete® van wordt gemaakt. Door de toepassing van TopCrete is er minder productie van bouwkalk of cement nodig. Een concreet voorbeeld van hoe AVR de papiercyclus sluit en opnieuw grondstoffen produceert.

Nederland behandelt afval binnen een strikt juridisch administratief kader. Dus voor meer ‘circulaire economie’ moet afval tevens op juridisch en administratief vlak weer een grondstof, hulpstof of product worden. Rijkswaterstaat coördineert hierom een ‘eindeafval’-traject voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarbij tevens het RIVM is betrokken. Dankzij onze procesbeheersing en -borging doorliep AVR in samenwerking met van Gansewinkel Minerals het traject voor TopCrete® succesvol.

TopCrete® wordt al verschillende jaren toegepast als bindmiddel: als kalkhoudend bindmiddel in de grond- en wegenbouw, maar ook als cement vervangend bindmiddel in de bouw. Vanwege de corrosie werende eigenschappen kan het ook worden ingezet als corrosiepreventiemiddel bij rookgasreiniging. Lees hier meer over TopCrete®.

Meer berichten

AVR energie-hofleverancier van buurbedrijf 4PET

Sinds 2017 mogen wij recyclingbedrijf 4PET in Duiven voorzien van door ons opgewekte elektriciteit. Daar komt binnenkort warmte bij in de vorm van stoom. Daarvoor moeten eerst nog wat werkzaamheden worden verricht, maar vanaf 2021 gaan we stoom afblazen bij de buren zodat zij er warmpjes bijzitten. Fijn dat de samenwerking zo verder kan worden uitgebreid!

Nieuwe stoomturbine voor meer energie

AVR Rozenburg krijgt in 2020-2021 een nieuwe stoomturbine,‘Turbine F’. Een flinke stap vooruit, niet alleen in vermogen maar ook in het verkleinen van onze CO2-voetafdruk. Door de nieuwe turbine kunnen we meer energie halen uit restafval en gaat nog minder energie in rook op.

Buurbedrijven AVR en Tronox zien kansen in lokale waterstofproductie

Hoe mooi is het wanneer Rotterdamse buurbedrijven hun krachten bundelen om hun productie én die van hun omgeving te verduurzamen? AVR en Tronox zijn die weg ingeslagen binnen het samenwerkingsverband e-THOR. Deze samenwerking tussen Deltalinqs, SmartPort, AVR en Tronox heeft recent aangetoond dat AVR en Tronox een kansrijk project kunnen starten met een elektrolyser voor de productie van groene waterstof, zuurstof, methanol en andere chemische producten. En dat allemaal met behulp van bestaande (rest)stromen. Het onderzoek hiernaar werd uitgevoerd door TNO met steun van de Topsector Energiestudies Industrie.

Gemiddeld 60 procent CO₂-reductie door stadswarmte in 2019

Stadswarmte wordt duurzamer. Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Samen met onze partner Vattenfall Warmte brengen we fossielvrij leven weer een stap dichterbij. Afvalenergiebedrijf AVR draagt als belangrijkste bron bij aan een warmtevoorziening die voor de gebruikers zowel makkelijk als milieuvriendelijk is.