Flinke CO2-reductie in 2018 met levering stadswarmte

Samen met onze partner NUON Warmte (onderdeel van Vattenfall) hebben we in 2018 wederom een behoorlijke CO2 reductie gerealiseerd met de levering van stadswarmte.

Terug

Met stadswarmte van Nuon hebben bewoners en bedrijven in Rotterdam en Hoogvliet 11.147 ton CO2-uitstoot vermeden, een reductie van circa 75%. Om inzicht te geven hoeveel dat is: het staat voor 63.335 passagiers die van Rotterdam naar Barcelona vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan reizen er 428.730.769 passagiers van Rotterdam naar Parijs.

Het warmtenetwerk rondom Arnhem en Duiven waarop AVR is aangesloten scoort een reductie van circa 80%, dat staat gelijk aan zo’n 35.486 ton vermeden CO2-uitstoot. Om inzicht te geven hoeveel dat is: er zouden 17 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 1.774.300 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 22.179 huizen met zonnepanelen.
(Bron:Nuon).

Uiteraard is AVR niet de enige bron, er zijn meerdere partijen aangesloten op het warmtenetwerk. Benieuwd naar de bron van jouw stadswarmte? Bekijk dan het warmte-etiket van Nuon.

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.