Gemiddeld 60 procent CO2-reductie door stadswarmte in 2019

Stadswarmte wordt duurzamer. Dankzij stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. Samen met onze partner Vattenfall Warmte brengen we fossielvrij leven weer een stap dichterbij. Afvalenergiebedrijf AVR draagt als belangrijkste bron bij aan een warmtevoorziening die voor de gebruikers zowel makkelijk als milieuvriendelijk is.

Terug

Woningen en bedrijven die overstappen van een cv-ketel op gas naar stadswarmte, zorgden voor een CO2-reductie van gemiddeld 60% in 2019. Vergeleken met het jaar ervoor is dit een verbetering van 6%. In totaal is er in 2019 met stadswarmte en duurzame koude van Vattenfall 253.592 ton minder CO2-uitstoot geweest. Dit staat ongeveer gelijk aan de reductie die 123 windturbines van 2 MW in een jaar kunnen bereiken.

74% CO2-reductie in Rotterdam

Voor het warmtenet in Rotterdam, inclusief Hoogvliet, geldt dat de CO2-reductie op het inmiddels vertrouwde hoge niveau blijft, met een reductieresultaat van 73,7%. Woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet van Vattenfall hebben 11.659 ton CO₂-uitstoot vermeden. Hiervoor zouden 6 windturbines van 2 MW nodig zijn gedurende een jaar. Bekijk hier de CO2-reductieresultaten van Rotterdam.

82% CO₂-reductie in regio Arnhem

In Arnhem, Duiven en Westervoort hebben bewoners en bedrijven die op het warmtenet zijn aangesloten samen maar liefst 36.869 ton CO₂-uitstoot vermeden. Dit komt overeen met 80 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De CO2-reductie van het warmtenet is hiermee met 2,6% toegenomen naar 81,5%. Regio Arnhem is één van de meest duurzame en schone warmtenetten in Nederland. Hier wordt al jaren achtereen een zeer hoge CO₂-reductie gerealiseerd met stadswarmte. Bekijk hier de CO2-reductieresultaten van Arnhem, Duiven en Westervoort.

Benieuwd hoe zo’n warmtenet in elkaar zit? Bekijk de video veelgestelde vragen over stadswarmte.

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.