CO₂ – afvanginstallatie

Terug

AVR is continu op zoek naar manieren om maximale waarde uit afval te halen. Dat geldt ook voor voor de CO₂ die vrijkomt bij het verbranden van restafval. Sinds augustus 2019 staat er bij AVR in Duiven een unieke CO₂-afvanginstallatie. Deze vangt grootschalig CO₂ af uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale. Deze CO₂ kan de glastuinbouw en de industriële sector goed gebruiken.

Hoe werkt de CO₂-afvanginstallatie?

Na het vrijkomen van de rookgassen onttrekken we eerst alle stoffen die schadelijk zijn voor het milieu uit de gassen. Vervolgens wordt het rookgas afgekoeld en in contact gebracht met een oplosvloeistof. De vloeistof neemt zo’n 85% van de CO₂ op uit het rookgas. Daarna verwarmen we de vloeistof om de CO₂ in zuivere (gas)vorm uit de vloeistof te onttrekken. De laatste stap is het koelen van de zuivere CO₂ naar ongeveer -20 graden Celsius. Hierdoor wordt de CO₂ vloeibaar en kunnen we het makkelijk opslaan en transporteren.

De afgevangen CO₂ leveren we aan glastuinbouwbedrijven in de regio, die het gebruiken om het groeiproces van hun bloemen, groente en potplanten te versnellen. De glastuinbouw maakt van oudsher gebruik van fossiele bronnen, zoals aardgas, om CO₂ te produceren. Deze nieuwe werkwijze levert hen dus een forse CO₂ -besparing op.

Jaarlijks leveren we zo’n 60.000 ton CO₂ aan de glastuinbouw. Met de CO₂-afvang streven we naar een CO₂ -neutrale afvalverwerking.