De knop is bijna om in Den Haag als het om meer CO₂-reductie gaat

Jaarlijks importeren wij, Afvalvergroeners, aanzienlijke hoeveelheden afval uit het buitenland. Dat afval levert ons de brandstof om – samen met ons binnen-landse afval – net zoveel duurzame energie te produceren als alle 12 miljoen Nederlandse zonnepanelen bij elkaar.

Terug

Die productie van schone elektriciteit, warmte en groengas willen wij graag verder opvoeren, zodat de afhankelijkheid van geïmporteerde kolen en biomassa en daarmee onze CO₂-uitstoot sterk afneemt.

Helaas heeft de overheid die gezonde ambitie behoorlijk ontmoedigd door vanuit het niets een heffing op de import van dat afval te leggen van zo’n 50%.

De heffing maakt het aanbieden van afval door buitenlandse partijen te duur, waardoor het voor hen goedkoper wordt om dat afval in hun eigen omgeving te storten.

Gevolg: een ernstige uitstoot van het agressieve broeikasgas methaan. Vele malen erger dan de geringe uitstoot als we dat buitenlandse afval in Nederland verbranden. Zeker als we bedenken dat die buitenlandse broeikasgassen geen grenzen kennen en uiteindelijk ook ons land bereiken. En dan te bedenken dat onze buurlanden op hun beurt afval van ons verwerken (zoals ziekenhuis- en gevaarlijk afval) waar wij de mogelijkheden niet toe hebben.

Gelukkig zitten we opnieuw met de overheid om de tafel met de gezamenlijke intentie om de importheffing komende maand in te trekken.

Dat juichen wij toe. Want als de uitkomst is dat wij hier méér duurzame energie kunnen produceren en tegelijkertijd in Europa de methaanuitstoot reduceren, dan worden we daar allemaal beter van.

Advertentie in FD, NRC en Volkskrant

DE AFVALVERGROENERS. ARN-ATTERO-EEW-AVR

Meer berichten

Welke tas is het beste voor het milieu?

Ga je boodschappen doen of winkelen? Neem dan je eigen stevige tas mee. Gratis plastic tasjes zijn sinds begin 2016 verboden. Daardoor is het aantal plastic tassen met 80 procent afgenomen naar 35 plastic tassen per persoon per jaar. Een papieren tas is niet beter voor het milieu.

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.