De knop is bijna om in Den Haag als het om meer CO₂-reductie gaat

Jaarlijks importeren wij, Afvalvergroeners, aanzienlijke hoeveelheden afval uit het buitenland. Dat afval levert ons de brandstof om – samen met ons binnen-landse afval – net zoveel duurzame energie te produceren als alle 12 miljoen Nederlandse zonnepanelen bij elkaar.

Terug

15 januari, 2021

Die productie van schone elektriciteit, warmte en groengas willen wij graag verder opvoeren, zodat de afhankelijkheid van geïmporteerde kolen en biomassa en daarmee onze CO₂-uitstoot sterk afneemt.

Helaas heeft de overheid die gezonde ambitie behoorlijk ontmoedigd door vanuit het niets een heffing op de import van dat afval te leggen van zo’n 50%.

De heffing maakt het aanbieden van afval door buitenlandse partijen te duur, waardoor het voor hen goedkoper wordt om dat afval in hun eigen omgeving te storten.

Gevolg: een ernstige uitstoot van het agressieve broeikasgas methaan. Vele malen erger dan de geringe uitstoot als we dat buitenlandse afval in Nederland verbranden. Zeker als we bedenken dat die buitenlandse broeikasgassen geen grenzen kennen en uiteindelijk ook ons land bereiken. En dan te bedenken dat onze buurlanden op hun beurt afval van ons verwerken (zoals ziekenhuis- en gevaarlijk afval) waar wij de mogelijkheden niet toe hebben.

Gelukkig zitten we opnieuw met de overheid om de tafel met de gezamenlijke intentie om de importheffing komende maand in te trekken.

Dat juichen wij toe. Want als de uitkomst is dat wij hier méér duurzame energie kunnen produceren en tegelijkertijd in Europa de methaanuitstoot reduceren, dan worden we daar allemaal beter van.

Advertentie in FD, NRC en Volkskrant

DE AFVALVERGROENERS. ARN-ATTERO-EEW-AVR

Nieuwsberichten

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval. FNV stelt dat de importheffing honderden banen kost en leidt tot meer CO2-uitstoot. In de petitie roept de vakbond dan ook de importheffing per 1 januari 2022 weer af te schaffen. Verder zou het kabinet een alternatief plan voor CO2-reductie in de afvalsector moeten omarmen. De petitie hoopt de vakbond op 25 mei aanstaande aan te bieden in de Tweede Kamer.

Het Groene Woud is twee AVR-bomen rijker!

Bij AVR blijft ‘zero waste’ het uitgangspunt, ook op het gebied van CO2. We zijn goed op weg met het afvangen van CO2, doorleveren aan de glastuinbouw en het verwerken tot bouwstof, maar soms moet je je meerdere erkennen. In dit geval in een boom. Die neemt CO2 niet alleen op, maar maakt er ook nog eens zuurstof van!

Duurzame werkplek voor AVR Duiven

AVR Duiven is gevestigd op het duurzaamste Nederlandse bedrijventerrein van 2020! Bedrijventerrein Innofase deed mee aan de Circular Economy Award, met prestigieuze mededingers als het Schiphol Trade Park en het Werkspoorkwartier in Utrecht. Uiteindelijk werd Innofase uitgeroepen tot ‘het beste voorbeeld van de circulaire economie.’ Het resultaat van goed teamwork!