Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer!

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 het rechtsoordeel einde afval status voor onze CO2 gepubliceerd.

Terug

Dit is heel goed nieuws voor AVR en de afvalsector in het algemeen, omdat de CO2 nu zonder verdere administratieve formaliteiten en voorzieningen aantoonbaar veilig kan worden toegepast als groeiverbeteraar in de Nederlandse glastuinbouw.

Toepassing CO2

De CO2 wordt via partner Airliquide geleverd aan verschillende bedrijven in de glastuinbouw. Het eigendom van de CO2 gaat over van AVR naar Airliquide bij het verladen van de vloeibare CO2 uit de opslagtanks van AVR naar de tankwagens van Airliquide.

De CO2 wordt toegepast in de glastuinbouw om een hogere productie en betere kwaliteit van de geteelde gewassen te verkrijgen. Het doseren van CO2 wordt vaak gebruikt voor de teelt van groenten, snijbloemen, orchideeën en algen. De CO2 wordt bij het inblazen in de kas opgenomen door de planten.

Het rechtsoordeel

Het vertrekpunt voor de beoordeling of onze CO2 de einde-afvalstatus kon verkrijgen, was of het een afvalstof is (geweest) en zo ja, of er daarna sprake is van een nuttige toepassing.

Onze CO2 betreft een afvalstof. Afval wordt verbrand bij AVR en bij dit proces ontstaan rookgassen met onder andere CO2. De rookgassen die bij de verbranding ontstaan gaan na reiniging de lucht in via de schoorsteen. De rookgassen gaan dus als afvalstof de lucht in. De CO2 wordt teruggewonnen uit de rookgassen, na reiniging, maar voordat deze de schoorsteen verlaten. Met andere woorden, AVR maakt in het verwerkingsproces gebruik van afvalstoffen.

Een tweede voorwaarde voor het verwerven van de einde-afvalstatus is dat de afvalstof een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan. De CO2 die uit de rookgassen wordt afgevangen, wordt door middel van verschillende stappen geschikt gemaakt om een volgende toepassing te krijgen in een ander proces, namelijk glastuinbouw. Dat betreft een nuttige toepassing.

Op basis van bovenstaande heeft het Ministerie beoordeeld dat aan beide criteria is voldaan. De door AVR afgevangen CO2 is geen afvalstof meer in de zin van artikel 1.1., eerste lid, van de Wet Milieubeheer. Dit geeft voor alle relevante partijen in de keten, waaronder tuinders, industriële gassenleveranciers, afvalbedrijven en vergunningverlenende instanties, handvatten en transparantie voor de veilige toepassing van CO2. Een mooi voorbeeld van afvalstof naar grondstof!

 

Hoe werkt de CO₂-afvanginstallatie?

Na het vrijkomen van de rookgassen onttrekken we eerst alle stoffen die schadelijk zijn voor het milieu uit de gassen. Vervolgens wordt het rookgas afgekoeld en in contact gebracht met een oplosvloeistof. Deze oplosvloeistof neemt zo’n 85% van de CO₂ op uit het rookgas. Daarna verwarmen we de vloeistof om de CO₂ in zuivere (gas)vorm uit de vloeistof te onttrekken. De laatste stap is het koelen van de zuivere CO₂ naar ongeveer -20 graden Celsius. Hierdoor wordt de CO₂ vloeibaar en kunnen we het makkelijk opslaan en transporteren.

De afgevangen CO₂ leveren we aan glastuinbouwbedrijven in de regio, die het gebruiken om het groeiproces van hun bloemen, groente en potplanten te versnellen. De glastuinbouw maakt van oudsher gebruik van fossiele bronnen, zoals aardgas, om CO₂ te produceren. Deze nieuwe werkwijze levert hen dus een forse CO₂ -besparing op.

Jaarlijks leveren we zo’n 60.000 ton CO₂ aan de glastuinbouw. Met de CO₂-afvang streven we naar een CO₂ -neutrale afvalverwerking.

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval. FNV stelt dat de importheffing honderden banen kost en leidt tot meer CO2-uitstoot. In de petitie roept de vakbond dan ook de importheffing per 1 januari 2022 weer af te schaffen. Verder zou het kabinet een alternatief plan voor CO2-reductie in de afvalsector moeten omarmen. De petitie hoopt de vakbond op 25 mei aanstaande aan te bieden in de Tweede Kamer.