Welkom bij AVR Duiven!

Onze locatie in Duiven is één van de meest slimme en duurzame energieproducenten van Nederland. En daar zijn we trots op. Op ons terrein verbranden we afval dat nergens meer voor te gebruiken is.

Terug

Het gaat hierbij om zowel huishoudelijk afval als bedrijfsafval. Dit verbranden we snel en nuttig in drie grote ovens. De temperatuur in deze ovens is rond de 1100°C. Maar er is ook nog een vierde, speciale oven op ons terrein. Deze noemen we de ‘thermische conversie installatie’, kortweg TCI. Hierin verbranden we papierpulp en andere soorten biomassa, waarbij we duurzame elektriciteit opwekken. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt allemaal nuttig gebruikt. Een deel van de warmte geven we bijvoorbeeld af aan stadsverwarmingsnetten. Zo maken inwoners van Westervoort, Duiven en Arnhem er dankbaar gebruik van voor hun centrale verwarming of een warme douche. De rest van de warmte wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Deze elektriciteit leveren we aan het net. Daarnaast staat er sinds augustus 2019 in Duiven een CO₂-afvanginstallatie. De afgevangen CO₂ leveren we aan glastuinbouwbedrijven in de regio. De afgevangen CO₂ wordt gebruikt om het groeiproces van bloemen, groenten en potplanten te versnellen. Dat betekent weer vermindering van CO₂-uitstoot, omdat er minder aardgas gebruikt hoeft te worden. Nu levert AVR vanuit Duiven zo’n 60.000 ton CO₂ aan de glastuinbouw.

Hoeveel we bij AVR ook van afval houden, zelf proberen we te gaan voor Zero Waste. Hiermee bedoelen we dat we werken aan een manier van verbranden waarbij totaal geen reststoffen overblijven. We doen het al hartstikke goed, want vrijwel alles wat bij de verbranding vrijkomt wordt nuttig ingezet.

Informatie open dag

Zaterdag 17 september 2022, 10:00 – 16:00 uur
Locatie AVR Duiven: Rivierweg 20, 6921 PZ Duiven

Kledingvoorschrift

Bezoekersroute op de open dag wordt zonder PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)gelopen.

Er is geen leeftijdseis, maar wel een mobiliteitseis, namelijk dat bezoekers zelfstandig kunnen traplopen. Het wordt aangeraden om gemakkelijke, dichte schoenen te dragen.

Onze missie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft

Al jaren helpt AVR mee aan het schoonhouden van straten en steden. Dat doen we door waardeloze reststromen weer een nuttige bestemming te geven in de vorm van grondstoffen en energie. Het doel is altijd 100%: volledig waardevol maken van de rest van de rest waar anderen echt niks meer mee kunnen, en met een minimale milieu-impact. We geloven dat we daarvoor de beste oplossing hebben. Dat is de reden van ons bestaan en dat is ook wat ons helpt: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft. Samen met onze trotse medewerkers werken we aan positieve verandering, iedere dag weer.

Onze visie: Too good to waste!

Belangrijke grondstoffen raken op en het klimaat verandert door de CO₂-uitstoot. Om onze wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zijn grote veranderingen nodig. Zoals een circulaire economie én een 100% duurzame energievoorziening. De manier waarop we omgaan met restafval is een belangrijk onderdeel in het verduurzamen van onze aarde. De wereldbevolking blijft groeien, de afvalberg stijgt wereldwijd nog steeds en restafval wordt in veel landen voor een groot deel gestort.

AVR helpt met het verminderen van moeilijke reststromen: als experts in de rest van de rest, zorgen wij weer voor een nieuw begin. Daarnaast zoeken we naar een natuurlijk evenwicht van economie en ecologie. Juist door dat te doen, hebben we – naast een sociale oplossing voor het schoonhouden van straten – ook slagkracht om te zorgen voor grote en risicovolle vernieuwingen. Op naar een circulair en duurzaam 2050. AVR is erbij!

Open dag AVR Duiven

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Meer berichten:

Overslagstation AVR Utrecht krijgt metamorfose!

In 1977 is in Utrecht het Overslagstation Utrecht ofwel de OSSU gebouwd, waar het afval uit Utrecht naar toe komt. Het afval wordt daar gewogen en verzendklaar gemaakt om te verschepen naar Rozenburg. Het aantal wegingen ligt nu op 188 per dag. Daar is de OSSU niet meer op berekend, zeker niet nu we het afval vanuit bijna de hele provincie overslaan.

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.