Afvalvergroeners strijden tegen de importheffing

AVR is als Afvalvergroener tegen de importheffing op buitenlands afval. De belasting leidt tot meer CO2 uitstoot en bovendien staan 7.500 banen op de tocht. Samen met de andere Afvalvergroeners en de vakbond FNV willen we hier een stokje voor steken.

Terug

Op 20 mei zijn er acties gevoerd bij afvalenergiecentrales door het hele land. Hiermee willen we Den Haag wakker schudden en aandacht vragen bij mensen om de petitie te tekenen. De vakbond FNV bood op 25 mei samen met de Afvalvergroeners de petitie aan op het Binnenhof in Den Haag. De Tweede Kamer gaat in debat en we hopen dat de overheid het alternatieve plan uit de sector Afvalverwerking omarmt en de importheffing afschaft.

Sinds 1 januari 2020 is de importheffing op afval van kracht. Deze maatregel is door de Regering ingevoerd als onderdeel van het Urgenda-pakket aan klimaatmaatregelen om in 2020 CO2-uitstoot te besparen. De importheffing werkt echter averechts en moet daarom worden ingetrokken. Afschaffing van de importheffing leidt juist tot meer CO2-uitstoot. In het buitenland wordt afval vaak nog in de buitenlucht gestort. Hierbij komt het schadelijke broeikasgas methaan vrij. Nederlandse afvalenergiecentrales kunnen dit afval omzetten in duurzame energie, maar de importheffing maakt het voor buitenlandse bedrijven te duur om het in Nederland te laten verwerken.

Afvalverwerking is een Europese markt. Het stopt niet bij de landgrenzen. Nederland importeert zo’n 1,5 miljoen ton restafval per jaar, omdat omringende landen onvoldoende verbrandingscapaciteit hebben en hun afval anders moeten storten. Nederland exporteert zelf 19,5 miljoen ton afvalstromen waar Nederland zelf onvoldoende verwerkingsmogelijkheden voor heeft. Met Europese samenwerking kunnen we zoveel mogelijk afval zo goed mogelijk verwerken.

Naast de verhoogde CO2 uitstoot, staan er zo’n 7.500 banen op de tocht van mensen bij afvalenergiecentrales en chauffeurs, installatiemonteurs en schoonmakers die werken voor andere bedrijven.

De vakbond FNV roept Den Haag op om groen licht te geven op het alternatieve plan dat werkelijk stimuleert om CO2-uitstoot te besparen en samenwerking binnen Europa mogelijk maakt. Als het ministerie het alternatieve plan omarmt en de importheffing intrekt, besparen we in Nederland 0,2 megaton CO2-uitstoot en voorkomen we daarbovenop nog een 0,9 megaton CO2-uitstoot in Europa. Alleen met Europese samenwerking kunnen we zoveel mogelijk afval zo hoogwaardig mogelijk verwerken en gezamenlijk de klimaatdoelstellingen realiseren.

 

Lees meer op: https://www.afvalvergroeners.nl/

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.