Afvalvergroeners strijden tegen de importheffing

AVR is als Afvalvergroener tegen de importheffing op buitenlands afval. De belasting leidt tot meer CO2 uitstoot en bovendien staan 7.500 banen op de tocht. Samen met de andere Afvalvergroeners en de vakbond FNV willen we hier een stokje voor steken.

Terug

11 juni, 2021

Op 20 mei zijn er acties gevoerd bij afvalenergiecentrales door het hele land. Hiermee willen we Den Haag wakker schudden en aandacht vragen bij mensen om de petitie te tekenen. De vakbond FNV bood op 25 mei samen met de Afvalvergroeners de petitie aan op het Binnenhof in Den Haag. De Tweede Kamer gaat in debat en we hopen dat de overheid het alternatieve plan uit de sector Afvalverwerking omarmt en de importheffing afschaft.

Sinds 1 januari 2020 is de importheffing op afval van kracht. Deze maatregel is door de Regering ingevoerd als onderdeel van het Urgenda-pakket aan klimaatmaatregelen om in 2020 CO2-uitstoot te besparen. De importheffing werkt echter averechts en moet daarom worden ingetrokken. Afschaffing van de importheffing leidt juist tot meer CO2-uitstoot. In het buitenland wordt afval vaak nog in de buitenlucht gestort. Hierbij komt het schadelijke broeikasgas methaan vrij. Nederlandse afvalenergiecentrales kunnen dit afval omzetten in duurzame energie, maar de importheffing maakt het voor buitenlandse bedrijven te duur om het in Nederland te laten verwerken.

Afvalverwerking is een Europese markt. Het stopt niet bij de landgrenzen. Nederland importeert zo’n 1,5 miljoen ton restafval per jaar, omdat omringende landen onvoldoende verbrandingscapaciteit hebben en hun afval anders moeten storten. Nederland exporteert zelf 19,5 miljoen ton afvalstromen waar Nederland zelf onvoldoende verwerkingsmogelijkheden voor heeft. Met Europese samenwerking kunnen we zoveel mogelijk afval zo goed mogelijk verwerken.

Naast de verhoogde CO2 uitstoot, staan er zo’n 7.500 banen op de tocht van mensen bij afvalenergiecentrales en chauffeurs, installatiemonteurs en schoonmakers die werken voor andere bedrijven.

De vakbond FNV roept Den Haag op om groen licht te geven op het alternatieve plan dat werkelijk stimuleert om CO2-uitstoot te besparen en samenwerking binnen Europa mogelijk maakt. Als het ministerie het alternatieve plan omarmt en de importheffing intrekt, besparen we in Nederland 0,2 megaton CO2-uitstoot en voorkomen we daarbovenop nog een 0,9 megaton CO2-uitstoot in Europa. Alleen met Europese samenwerking kunnen we zoveel mogelijk afval zo hoogwaardig mogelijk verwerken en gezamenlijk de klimaatdoelstellingen realiseren.

 

Lees meer op: https://www.afvalvergroeners.nl/

Nieuwsberichten

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval. FNV stelt dat de importheffing honderden banen kost en leidt tot meer CO2-uitstoot. In de petitie roept de vakbond dan ook de importheffing per 1 januari 2022 weer af te schaffen. Verder zou het kabinet een alternatief plan voor CO2-reductie in de afvalsector moeten omarmen. De petitie hoopt de vakbond op 25 mei aanstaande aan te bieden in de Tweede Kamer.

De knop is bijna om in Den Haag als het om meer CO₂-reductie gaat

Jaarlijks importeren wij, Afvalvergroeners, aanzienlijke hoeveelheden afval uit het buitenland. Dat afval levert ons de brandstof om – samen met ons binnen-landse afval – net zoveel duurzame energie te produceren als alle 12 miljoen Nederlandse zonnepanelen bij elkaar.

AVR energie-hofleverancier van buurbedrijf 4PET

Sinds 2017 mogen wij recyclingbedrijf 4PET in Duiven voorzien van door ons opgewekte elektriciteit. Daar komt binnenkort warmte bij in de vorm van stoom. Daarvoor moeten eerst nog wat werkzaamheden worden verricht, maar vanaf 2021 gaan we stoom afblazen bij de buren zodat zij er warmpjes bijzitten. Fijn dat de samenwerking zo verder kan worden uitgebreid!