De eerste tomaten en paprika’s groeien harder door CO2 uit restafval

Hij doet het. Na drie jaar onderzoek en een jaar bouwen is in de zomer van 2019 de CO2-afvanginstallatie van AVR op de locatie Duiven opgestart. De CO2 uit de rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van restafval worden niet meer uitgestoten maar afgevangen.

Terug

Tot 1 oktober 2019 is op die manier al 7.500 ton CO2 afgevangen. Deze CO2 is weer een grondstof voor de glastuinbouwsector om gewassen, zoals groente en fruit, harder te laten groeien. In Duiven kan jaarlijks 100.000 ton CO2 worden afgevangen en geleverd.

Bij de verbranding van niet-recyclebaar restafval komt CO2 vrij. AVR heeft de ambitie om al het restafval CO2 neutraal te verwerken en dat betekent minimaal 800.000 ton CO2 per jaar niet meer uitstoten.

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.