CO₂-besparing van jaarlijks 70% door stadswarmte in regio Rotterdam

Eneco levert via het stadswarmtenet in regio Rotterdam aan honderden bedrijven en 45.000 huishoudens warmte uit afval- en energiecentrale AVR. Voor de Rotterdamse regio betekent dit een jaarlijkse CO2-besparing van 70% ten opzichte van het verwarmen met een cv-ketel. Eneco heeft onlangs de mijlpaal van 10 miljoen gigajoule geleverde industriële warmte aan de stad Rotterdam bereikt. Dit is omgerekend goed voor het verwarmen van 330.000 woningen gedurende één jaar.

Terug

Yves Luca, CEO AVR: “Wij zijn trots op de 10 miljoenste gigajoule warmte die we vanuit onze centrale hebben geleverd. Zo geven we de grijze vuilniszakken die we dagelijks van Rotterdam krijgen weer een goede bestemming. Om het nog wat tastbaarder te maken: één vuilniszak staat voor zeven warme douchebeurten. Met als einddoel minder fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot.”

Het verder verduurzamen van warmtelevering door onder andere de inzet van restwarmte staat hoog op de landelijke energieagenda en draagt bij aan de transitie naar een toekomst waarin nauwelijks of geen aardgas meer nodig is. Michiel van den Berg, directeur Eneco Warmte & Koude: “Eneco zet zich in voor de transitie naar duurzame energie. De verdere ontwikkeling van warmtelevering is daarbij een van onze speerpunten. Het leveren van de 10 miljoenste gigajoule aan Rotterdam zien we dan ook als een belangrijke mijlpaal en opmaat naar verdere verduurzaming en uitbreiding van onze warmtelevering.”

Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam is blij met het behaalde resultaat. “Dit sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van Rotterdam waarbij we een verduurzaming van de haven willen stimuleren en restwarmte van de industrie optimaal willen inzetten. De klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten zorgen dat onze lucht schoner en gezonder wordt om zo onze leefomgeving schoon en leefbaar te houden.”

Meer berichten

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.