Sectoren denken samen na over CO2

Afgelopen dinsdag 4 juni zijn diverse ondernemers uit de glastuinbouw bij AVR op bezoek zijn geweest voor een thema bijeenkomst over CO2 afvang bij AEC’s en gebruik van CO2 in de glastuinbouw. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Glastuinbouw Nederland.

Terug

Uitbreiding CO2 voorziening: Hoe?

Voor de groei van planten is CO2 een essentiële grondstof. In een klimaatneutrale glastuinbouw moet de CO2 uit andere bronnen dan aardgas komen, naar schatting 2,5 Mton. Nu komt al ca. 0,6 Mton CO2 uit externe bronnen, maar de leveringszekerheid is geregeld een probleem. Het is noodzakelijk deze CO2-voorziening verder uit te breiden, zodat een klimaatneutrale glastuinbouw mogelijk wordt. De vraag ‘Hoe?’ stond daarom centraal op deze themabijeenkomst.

Het belang van CO2

Na een welkomstwoord van Yves Luca (AVR) hebben verschillende betrokken partijen presentaties gegeven en kwamen gesprekken op gang. Zo vertelde Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland) over het belang van duurzame energie en CO2 in de glastuinbouw. Ook ging hij in op waarom en hoe dit in het klimaatakkoord geborgd is. Robbert Loos, directeur van de VA, lichtte uit hoe beide sectoren elkaar kunnen helpen en sprak over de potentie en het enthousiasme bij afvalenergiebedrijven over CO2-afvang.

Oplossingen in de praktijk

Aansluitend heeft AVR een kijkje gegeven in de huidige praktijk door te vertellen over de bouw van de eerste CO2-installatie in Duiven en de plannen voor een CO2-afvangstinstallatie in Rozenburg. Hier is AVR nu een haalbaarheidsonderzoek voor aan het uitvoeren. Aanvullend sprak Jacob Limbeek over de ontwikkelingen om nieuwe bronnen zoals AEC’s aan te sluiten op het huidige OCAP leiding netwerk.

Conclusie

Een mooie conclusie van de middag: De afvalenergie sector kan de nieuwe CO2-bron voor de glastuinbouw sector zijn vanwege de goede kwaliteit van de CO2 en de leveringsbetrouwbaarheid. De CO2 vanuit restafval wordt dan nuttig toegepast en hoeft niet opgeslagen te worden.

Meer berichten:

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen, maar we kijken wél naar het verminderen van onze CO2-uitstoot door het af te vangen voor hergebruik of opslag. De CO2-afvanginstallatie in Duiven is een eerste stap, maar ons streven is een klimaatneutrale verwerking van afval. Senior Projectmanager Strategische Projecten Hans Wassenaar vertelt over de laatste CO2-ontwikkelingen bij AVR.

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 februari 2022 formeel beslist dat onze CO2 geen afval meer is!

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval is een pijler onder de transitie naar een circulaire economie. Meer hierover vindt u in de Afval Energie Barometer Q1.

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

Bij AVR zijn we altijd op zoek naar manieren om de circulaire economie waarin niets verspild wordt realiteit te maken. Daarom zijn onze energiedoelstellingen heel belangrijk: het maximaliseren van de energie en grondstofefficiëntie en het minimaliseren van onze CO2-footprint en de negatieve milieu-impact. Simpel gezegd: meer energie, minder verspilling! ISO 50001 helpt ons daarbij.