AVR en CO2-afvang: de stand van zaken

AVR en CO2-afvang: de stand van zaken Overal lees je over CO2 en klimaatverandering. De energiesector, landbouw en mobiliteitssector liggen onder vuur, omdat ze veel CO2 uitstoten. Ook bij de verbranding van afval komt dit broeikasgas vrij. Dat kan AVR niet voorkomen,...

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer

Door AVR afgevangen CO2 geen afval meer! Op 7 augustus 2018 heeft AVR het verzoek bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend om te beoordelen of de uit de rookgassen afgevangen CO2 bij de AVR-locatie Duiven de status einde-afval kon krijgen. De...

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen

Hoe afval-energie-centrales CO2-uitstoot besparen Nederlandse afvalenergiecentrales besparen CO2-uitstoot doordat zij  voorkomen dat afval gestort wordt en ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen worden teruggewonnen. Het terugwinnen van...

Meer grip op ons doel dankzij ISO 50001

ISO 50001. Wat houdt het precies in? Als AVR gaan we ons energiebeheer beter monitoren, verbeteren en onderhouden met ISO 50001. AVR onderwerpt energiemanagement vrijwillig aan deze ISO-norm en beoordeelt en evalueert op basis daarvan de voortgang. In april 2022...

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval. Fijn dat deze partijen kijken naar cijfers en feiten en zich niet laten leiden door...